Bicylift

Logistieke efficiëntie tot de laatste meter

De uitdaging van de stadslevering…
Gedreven door de groei van het online winkelen, is er een snelle groei in de markt voor het leveren van pakketten in stedelijke gebieden. Deze groei komt ondanks de wens om het verkeer in stedelijke gebieden te verminderen, de negatieve effecten ervan te minimaliseren en de kwaliteit van het leven van de omwonenden te verbeteren. Deze activiteit vertegenwoordigt ongeveer 20% van het stadsverkeer en produceert 25% van de totale broeikasgasemissies van de stedelijke mobiliteit.

De BicyLift trailer en zijn leveringsmodules zijn dé oplossing. Lees het hele verhaal van Bicylift.

Containerization of parcels to increase the potential urban logistics by bike